Πέτρα για χτίσιμο

xtisimo

Πέτρα πλακούρα καθαρή χωρίς δρακώνι για τετραγωνισμένο χτίσιμο, για κτίριο χωρίς αρμό, για γωνίες από 12cm έως 20cm