Μαρμαρόπετρες

marmaropetra1

Όγκος για τελάρο ή για οριζόντιο κάθετο